skupinovka, kulometná četa poddůstojnické školy T.G.M. 1931