(A) propouštěcí list 1921, domobranecká skupina v Kroměříži