(A) propouštěcí list Pěší pluk 24, náhradní prapor