(L) potvrzení legionáře, kancelář československých legií (1)