(L) potvrzení legionáře, kancelář československých legií (2)