pokyny pro závodníky a soudce II. zborovského závodu (3)