povinnosti funkcionářů proviantního zásobování (1)