povinnosti funkcionářů proviantního zásobování (3)