povinnosti funkcionářů proviantního zásobování (5)