povinnosti funkcionářů proviantního zásobování (6)