povinnosti funkcionářů proviantního zásobování (8)