povinnosti funkcionářů proviantního zásobování (9)